Ribana Kumaş

Ribana kumaşı anlatacak en büyük özellik kumaş eni yönünde açıldığında her iki tarafta örgü raporuna bağlı olarak düz ‘R’ ve ters ‘L’ ilmiklerin değişimli olarak görünmesidir.

Bu yapının en belirgin özelliği kumaşın oluşumu sıra ile birbiri peşi sıra gelen düz ve ters ilmiklerden oluşmasıdır. Ribana kumaşlar enine tarafta çok belirgin bir esnekliğe sahiptir. Bazı ilmeklerin kumaş yüzüne bazılarının tersine çekildiği kumaşlardır.

  • Ribana örgülü kumaşların enine yüksek uzama,
  • Boyuna esneme özelliği vardır.
  • Kesilen kenarlardan asla kıvrılma yapmaz. Bazen son ilmekten kaçma görülebilir.
  • En önemli özelliklerinden biri ise iki örgü tabakası arasında hava tuttuğu için vücut ısısını dengede ve sıcak tutar.
  • Enine elastikiyeti oldukça fazladır. Ribana kumaş gerdirilmek sureti ile R ilmekten iğne batırıldığında iğne ucunun L ilmekten çıktığı gözlenecektir.
  • Bu diğer kumaşlarda görülemeyecek bir üstün özelliktir. Ribana örgülü kumaşın ters ve yüz ilmeklerin sayıları eşit ise kumaşın ön ve arka yüzlerinin aynı desen ve görüntüde olacağı, bu nedenle kumaşın her iki tarafının da aynı şekilde kullanılabileceği bilinmelidir.